O nás

Hlavním smyslem a náplní činnosti klubu KID, a tou je sociální aktivizace lidí se zdravotním postižením a odstraňování zejména psychických bariér mezi lidmi relativně zdravými a relativně postiženými.

Svou činnost stavíme na principech klubu, klubových aktivit, což mimo jiné znamená, že se i trochu lišíme v používaných názvech a termínech. Na rozdíl od standardních neziskových organizací vůbec nepoužíváme slova jako klient, poskytovatel, asistent, dobrovolník apod., ale spíš slovo kamarád nebo prostě Kiďák.

Členy našeho klubu jsou lidé s nějakým fyzickým, mentálním nebo kombinovaným handicapem, tak i lidé bez handicapu a společně se účastní klubových akcí. Ukazuje se, že tyto společné akce obohacují nejen život postižených členů klubu, ale že jsou v mnoha směrech i obohacením života těch zdravých, kteří při klubových akcích pomáhají.
Navzájem se učíme pomoc nabídnout a pomoc přijmout, tedy něco, s čím si zvlášť v dnešní době spousta lidí absolutně neví rady.

Toto nastavení má svou historii, která sahá až do druhé poloviny 90. let minulého století, kdy se jedna plzeňská vodácká parta, jejíž duší byli (a pořád jsou) Alena a Oldřich Netrvalovi, na jedné ze svých akcí setkala se skupinou postižených dětí. Toto setkání tu partu vodáků ovlivnilo natolik, že o lidech s postižením začali od té doby přemýšlet víc, než bývá obvyklé. Součástí party bylo i pár amatérských muzikantů z tehdejší kapely Vandr Boys, která několikrát zahrála na setkání členů Asociace muskulárních dystrofiků. ...a tehdy vznikla myšlenka „Proč by vozíčkář, svalový dystrofik či jinak postižený nemohl jet třeba na vodu?“ Podle jejich názoru evidentně mohl, a tak se v roce 2004 uskutečnila první společná plavba zdravých a postižených vodáků po Berounce od Dolanského mostu do Nadryb.

Zároveň vzniklo i neformální seskupení, do něhož postupně přibývali noví a noví lidé, bez ohledu na věk a zdravotní stav. Tato naprosto neformální skupina lidí dospěla přirozeným vývojem k tomu, že z ní při ustavujícím shromáždění v plzeňském Café Baru oficiálně vzniklo 17. listopadu 2010 občanské sdružení s názvem Cestovní klub KID (klub invalidních dobrodruhů) a rozhodlo se podat pomocnou ruku všem handicapovaným, seniorům i jinak znevýhodněným lidem a nabídnout jim možnost prožít dobrodružství, cestovat, bavit se, potkávat kamarády a přátele – zkrátka neuzavírat se doma se svým postižením.

V současné době má klub KID 42 členů - z toho cca 25 s postižením. Organizujeme a podporujeme kulturní a sportovní akce, kterých se účastní lidé, aniž by byli bez omezeni věkem, nebo zdravotním stavem. Typickou klubovou akcí jsou výlety buď mikrobusem v malých skupinách (8-9 lidí), nebo bezbariérovým klubovým autobusem ve větších skupinách.

Náš klubový autobus je vybaven zvedací plošinou pro vozíčkáře a možností ukotvení vozíků a jeho kapacita a uspořádání umožňuje včetně zavazadel převážet účastníky zájezdu v řadě variant – od varianty 36 lidí na sedadlech plus dva lidé na invalidních vozících až po variantu 20 lidí na sedadlech plus 12 lidí na invalidních vozících.
Cestovní klub KID navíc nabízí využití této služby i ostatním neziskovým organizacím a spolkům, a to za cenu 27,- Kč / km bez ohledu na počet účastníků zájezdu.

KID už podnikl pro svoje členy, ale i nečleny výpravy po Plzeňském kraji a po České republice (pobyty ve Strašicích v areálu bývalých kasáren, muzea Středních Brd, pobyty v Lutové u Třeboně a zejm. tradiční květnové Putování, k němuž patří plavba vodáků zdravých a vodáků s postižením, včetně vozíčkářů - po Berounce).
Dále se jeho členové vydali i na cesty k turistickým cílům v Bavorsku (cesta „ v korunách stromů“ v Bavorském lese, výstup vozíčkářů s doprovodem na rozhlednu Hohen Bogen), Rakousku, Itálii (výjezd zdravotně postižených fanoušků na zápas SSC Neapol – FC Viktoria Plzeň), Chorvatsku a Rumunsku (české vesnice v Banátu).

Klub ale pořádá a spolupořádá i sportovní, kulturní a zábavné akce, u nichž je společným jmenovatelem smysl pro dobrodružství, smysl pro humor a v první řadě sounáležitost všech zúčastněných. Od roku 2011 každoročně pořádá bezbariérové bowlingové turnaje, turnaj ve stolním tenise na vozících „Plácpong“, soutěž v netradičních více méně sportovních disciplínách Country Hec Boj, hudební festival Handicap Rock Fest, Pyžamový bál a např. v roce 2011 uspořádal v Mýtě bezbariérový paintballový turnaj s názvem „Zastřel si svého asistenta“.

KID se tedy neotevírá pouze stálým členům. Účastnit se našich akcí nebo požádat o podporu při pořádání svých vlastních výprav mohou jednotlivci, skupiny, či organizace zdravotně postižených a seniorů z Plzeňska i ze vzdálenějšího okolí. Zejména spolupráce s neformálními skupinami je vítána, protože v největší míře odpovídá filozofii klubu.